Τι είναι ο κωδικός web στον πελάτη ?
Είναι ο κωδικός με τον οποίο εισάγεται ο πελάτης στην εφαρμογή για να δει τα στοιχεία του
Τι είναι η Πολιτική Διατροφής και πως εισάγεται μια νεα επιλογή ?
Τι είναι η Πολιτική Εργομετρήσεων και πως εισάγεται μια νεα επιλογή ?
Στην καρτέλα του πελάτη το Grouping πώς λειτουργεί ?
Πώς εισάγουμε προεπιλογή στα πεδία με λίστα επιλογής ?
Στην καταχώρηση ενός νέου πελάτη τι σημαίνει το πεδίο Τρόπος Εισαγωγής το οποίο δεν είναι ενεργό ?
Ο συνεργάτης στην καρτέλα του πελάτη αναφέρεται στον υπάλληλο του κέντρου ή σε αυτόν που μας έκανε την επαφή τον πελάτη ?
Στις εκτυπώσεις η καρτέλα του πελάτη Σε τι διαφέρει από την καρτέλα του υπέρβαρου ?
Τι έννοια έχει η λέξη Index στα γεύματα
Πώς μπορώ να διαγράψω τα γεύματα μιας ημέρας
Η διαδικασίες Εισ. Ημέρας Πελάτη & Εισαγ. Index Πελάτη δεν λειτουργούν καθώς αφού επιλέξουμε τον πελάτη, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της δίαιτας